Hrvatski otočni proizvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja izvođenje projekta vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom “Hrvatski otočni proizvod” koji je pokrenut početkom 2007. s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Uvažavajući Nacionalni program razvitka otoka i Zakon o otocima projekt je pripreman nekoliko godina. Temeljni je cilj da se identificiraju i distribuiraju kvalitetni otočni proizvodi koji će kao takvi biti prepoznati i u Hrvatskoj i izvan nje. Radi se o proizvodima koji su rezultat otočne tradicije, razvojnoistraživačkog rada, inovacije i invencije čija razina kvalitete mora biti mjerljiva. Oni potječu s ograničenih otočnih lokaliteta i rade se u malim serijama.

Odluku o dodjeli oznake donose neovisne tehničke komisije čiji su članovi priznati hrvatski stručnjaci za relevantna područja. Oznaku mogu dobiti proizvodi koji udovoljavaju svim propisanim uvjetima. Konačnu odluku donosi ministar na prijedlog Savjeta projekta. Budući da se oznaka “Hrvatski otočni proizvod” dodjeljuje već šestu godinu za redom (u katalogu su prikazani proizvodi kojima je oznaka dodijeljena u 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godini) namjera pokretanja ovog projekta u cijelosti je ostvarena. Otočni proizvođači potaknuti su da kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete i ostaju na našim otocima, a potrošači su se susreli s novim proizvodima u čiju su se izvrsnost već uvjerili.

U 2012. godini Oznaku kvalitete “Hrvatski otočni proizvod” dobilo je 47 otočnih proizvođača za 79 proizvoda i proizvodnih linija, a ukupno je do sada Oznaku dobio 121 otočni proizvođač (od kojih je 9 ekoproizvođača i 11 proizvođača s oznakom zamljopisnog podrijetla) za 334 proizvoda i proizvodne linije s 19 otoka (Brač, Hvar, Vis, Korčula, Pag, Krk, Lastovo, Dugi Otok, Rab, Cres, Lošinj, Prvić, Ugljan, Mljet, Šolta, Žirje, Pašman, Iž, Murter) i poluotoka Pelješca. Radi se o prehrambenim (vina, rakije, likeri, maslinova ulja, sirevi, slastice, ribe, salatne marinade, đemovi, med), kozmetičkim i odjevnim proizvodima te suvenirima.

The Ministry of Regional Development and European Union Funds continues the implementation of the project related to visual marking of island products with the “Croatian Island Product” label initiated in the beginning of 2007 to encourage island producers to produce original and quality products.

Taking into consideration the National Island Development Programme and the Islands Act, it took a couple of years to prepare the project. The main objective is to identify and distribute quality island products which will be recognised as such both in Croatia and abroad. These products result from island tradition, research and development, innovation and invention with a quantifiable level of quality. They come from restricted island localities and are produced in small batches. The decision on the award of the label is made by an independent technical commission whose members are acclaimed Croatian experts in their respective areas. The label is only awarded to those products which comply with all requirements as prescribed. The final decision is made by the Minister, who observes the proposal of the Project Council. Since the “Croatian Island Product” label has been awarded for the past six years (the catalogue features the label-awarded products in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012), the initial intention of this project has been fully accomplished. The self-employed island producers have been encouraged to create products of outstanding quality and to remain on our islands, and in turn, the consumers have been able to try out and taste new products and assure themselves of their excellence.

In 2012 the “Croatian Island Product” quality label was awarded to 47 island producers for 79 products and production lines, whereas to date the label has been awarded to 121 island producers in total (including 9 eco-producers and 11 producers with the geographical indication mark) for 334 products and production lines from 19 islands (Brač, Hvar, Vis, Korčula, Pag, Krk, Lastovo, Dugi Otok, Rab, Cres, Lošinj, Prvić, Ugljan, Mljet, Šolta, Žirje, Pašman, Iž, Murter) and Pelješac Peninsula. The products include foodstuffs (wine, brandy, liqueur, olive oil, cheese, confectionery, fish, salad marinades, jams and honey), cosmetic and clothing products and souvenirs.